User

DETAIL VIDEOANALÝZY...

Jméno a příjmení:

Pavel Zrubek

Ahoj všem, lyžuju už dlouho, ale pořád si myslím, že mám rezervy. Byl bych moc rád, kdybyste mi mohli poradit v čem bych se měl zlepšit.

Video vloženo: 29.09.2015
Analáza vyhotovena: 30.09.2015

ANALYZOVAL...

Jméno a příjmení:

Dosažená licence: A1
Praxe: let
Specializace:

Provedených analýz: 2

ANALÝZA...

Úvodní dojem

Díky Pavle za zaslaný video, na kterém se snažíš o krátký oblouk na dost prudkém svahu. Hned na první pohled je zřejmé, že jsi v záklonu, nemáš dostatečnou oporu na vnější lyži, proto tě stojí hodně sil sjet daný úsek. Jsi určitě pokročilý lyžař, ale dost často se nedostáváš do optimálního, vyváženého postavení pro danou fázi oblouku.

Analýza

Charakteristickým prvkem tvé jízdy je zahájení oblouku výrazným vertikálním pohybem nahoru a vzad, což následně vede v dalších fázích oblouku k záklonu a přisedání patek lyží. V průběhu oblouku dochází k nedostatečné opoře na vnější lyži. Ve výjezdové fázi oblouku místo angulace si lyžař pomáhá rotací horní poloviny těla, což má za násladek nedostatečné hranění a zatížení vnější lyže.

Doporučená cvičení, závěr

Jako první věc, na kterou bych se u tebe zaměřil, je přechodová fáze. Plynulé vyhledání opory na budoucí vnější lyži. Inklinace a udržení tlaku na lyži pomocí zastavení trupu a pokrčování vnitřní dolní končetiny. Pak bych se zaměřil na píchaní holemi výrazně směrem dolů z kopce (ne těsně vedle lyží) – vede k lepšímu přechodu lyží a odbourání vertikálního pohybu.

Výukové video...

Připravujeme

Připravujeme...


FACEBOOK...


Naši vážení partneři...

Je nám ctí, že můžeme spolupracovat s následujícími partnery. Budeme rádi, pokud si i ty prohlédneš jejich prezentaci.