User

DETAIL VIDEOANALÝZY...

Jméno a příjmení:

Štěpán Janák

Nemohu pořád zjistit čím to je, že se mi nedaří jet tak, jak vidím ostatní na sjezdovce. Co bych měl dělat líp?

Video vloženo: 29.09.2015
Analáza vyhotovena: 30.09.2015

ANALYZOVAL...

Jméno a příjmení:

Dosažená licence: A1
Praxe: let
Specializace:

Provedených analýz: 2

ANALÝZA...

Úvodní dojem

Ahoj Štěpáne, na videu co si nám poslal je docela slušná jízda ve středním oblouku na prudkém svahu. Na první pohled nemáš dostatečnou oporu na vnější lyži, což vychází ze zahájení oblouku pomocí rotace ramen. Po celou dobu tvé jízdy je vidět, že si v záklonu a to se projevuje na vedení lyží.

Analýza

Po celou dobu jízdy dochází k velkému náklonu celého těla dovnitř oblouku. Při zahájení oblouku nedojde k posunutí těžiště vpřed, což následně vede v dalších fázích oblouku k záklonu a přisedání patek lyží. V průběhu oblouku dochází k nedostatečné opoře na vnější lyži. Ve výjezdové fázi oblouku místo angulace (zalomení) si pomáháš náklonem a rotací horní poloviny těla, což má za násladek nedostatečné hranění a zatížení vnější lyže.

Doporučená cvičení, závěr

Jako první věc, na kterou bych se zaměřil u tvého lyžování, je plynulé vyhledání opory na budoucí vnější lyži, udržení tlaku na lyži pomocí zastavení trupu a pokrčování vnitřní dolní končetiny.

Výukové video...

Připravujeme

Připravujeme...


FACEBOOK...


Naši vážení partneři...

Je nám ctí, že můžeme spolupracovat s následujícími partnery. Budeme rádi, pokud si i ty prohlédneš jejich prezentaci.